Spørgsmål & svar

Her finder du svar på de oftest spurgte spørgsmål om brandvasen

FAQ - Ofte spurgte spørgsmål om Brandvasen

Hvad gør Brandvasen unik?

Brandvasen er lavet med et tokammersystem, hvor det ene indeholder væsken som bruges til at slukke branden med – det andet kan man hælde lidt vand i og placere blomster i. På den måde får du både en smuk vase kombineret med en brandslukker.

Hvordan virker Brandvasen?

Brandvasen kastes mod ilden. Når Brandvasen går i stykker bliver der frigivet en lys gennemsigtig væske, der forårsager en kemisk reaktion, der med det samme fjerner ilt og nedkøler temperaturen. På den måde nedkæmpes flammerne hurtigt og spredning undgås.

Hvad er holdbarheden på Brandvasen?

5 år uden nogen former for vedligeholdelse

Er Brandvasen bionedbrydelig?

JA – væsken er. Plasten kan sendes til genanvendelse.

Hvilke brandklasser kan Brandvasen slukke?

Brandvasen er den mest praktiske løsning til at slukke de indledende faser af en brand og er specifikt designet til hurtigt at nedkæmpe brande i brandklasse A og B.

​​Klasse A er brande i træ, klud, papir, gummi, plastik og almindelige brændbare stoffer.

​​Klasse B er brande i brandfarlige væsker som benzin, olie, maling og oliebaserede produkter.

Er Brandvasen farlig for mennesker?

Indånding: Dampe er minimale ved stuetemperatur. Hvis produktet opvarmes eller sprøjtes som en aerosol, kan luftbåret materiale forårsage åndedrætsirritation.

Hudkontakt: Kontakt med væske kan forårsage moderat irritation grund af fjernelse af olier fra huden.

Øjenkontakt: Produktet er øjenirriterende.

Indtagelse: Ikke fare ved normal industriel brug. Små mængder, der sluges under normale håndteringsoperationer, er sandsynligvis ikke til skade. indtagelse af store mængder kan forårsage personskade eller irritation.

​​FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding: Ingen specifik behandling er nødvendig. Hvis man udsættes for høje niveauer af luftbårne aerosoldåger, skal man indånde frisk luft. Søg læge, hvis der fortsat opstår virkninger.

Hudkontakt: I tilfælde af hudkontakt, vaskes i strømmende vand eller bruser. Vask tøj.

Øjenkontakt: I tilfælde af øjenkontakt, skyl øjnene straks med vand i 15 minutter. Træk øjenlåg ofte for at sikre grundig skylning. Kontakt en læge, hvis irritationen fortsætter.

Indtagelse: At synke mindre end 29 gram forventes ikke at forårsage betydelig skade. For større mængder, fremkald ikke opkast. Giv mælk eller vand. Giv aldrig noget ved munden til en bevidstløs person. Søg læge.

Hvornår bliver min ordre leveret?

Frem til november 2019 modtager vi forudbestillinger og starter op på levering primo november. ​​Når bestillinger afsendes vil du modtage en bestillingsbekræftelse med trackingnummer.